• Foginovo kupalište
  • Stari grad Dubovac, Gradski muzej, Muzej domovinskog rata, Zvijezda, Aquatika – slatkovodni akvarij
  • Plitvička jezera (samo 80 – ak kilometara od hostela)